Автоклав

Том хэмжээтэй, бага хэмжээгээр жигд бус хэлбэртэй бүтээгдэхүүн хийнэ

Бидэнтэй холбоо барисанд баярлалаа! Бид тантай удахгүй харилцах болно.

Нина

Нина

Хонгор минь, би чамд юугаар туслах вэ?